Dotacje na otwarcie firmy fotograficznej – gdzie szukać grantów?
Cervus BlogDotacje na otwarcie firmy fotograficznej – gdzie szukać grantów?

22 kw. 2021

Dotacje na otwarcie firmy fotograficznej - gdzie szukać grantów? - cervus-shop.pl

Założenie własnego biznesu często wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków, które przekraczają nasze możliwości finansowe. Nierzadko same oszczędności to zbyt mało i należy poszukać dodatkowego zastrzyku gotówki. Ale czy da się to zrobić bez konieczności korzystania z kredytu bankowego? Ależ tak! Dostępnych jest wiele form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. W tym artykule serii ,,Własna Firma Fotograficzna” skupimy się właśnie na dotacjach, które możemy uzyskać otwierając własną firmę.

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że większość dotacji jest silnie powiązana z miejscem zamieszkania beneficjenta i/lub miejscem planowanej działalności. Po drugie – znakomita większość programów wyłania zwycięzców na podstawie konkursu wniosków (biznesplanów), a konkursy te są ograniczone czasowo. W tym poście nie będziemy więc szczegółowo omawiać poszczególnych konkursów, a jedynie wskażemy miejsca, gdzie można szukać wsparcia tego typu. Omówimy też na co należy zwrócić uwagę i jakie ograniczenia nakłada na nas pozyskana dotacja. Zaczynajmy!

 

Jakie dotacje można pozyskać?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, dostępność różnych form wsparcia zależeć będzie od lokalizacji naszej firmy.

Najbardziej popularną formą dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest dotacja z Urzędu Pracy. Jest ona bezzwrotna, pod warunkiem spełnienia zobowiązań zawartych w umowie, którą podpisujemy z Urzędem po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Środki można uzyskać zgłaszając swój wniosek do konkursu, które organizowane są przez Urzędy Pracy. Jednak aby móc go złożyć, najpierw sami musimy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Urzędy Pracy oferują dotację rzędu 20 000 zł w zależności od lokalizacji danej jednostki. Kwota dotacji zależy bowiem od przeciętnego wynagrodzenia w danym mieście. Całkowita kwota wsparcia, o jaką możemy się ubiegać, jest zawsze określona w regulaminie konkretnego konkursu.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje natomiast program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”, w ramach którego można pozyskać do 100 000 zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Inicjatywa skierowana jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK.

Różnorodne programy wsparcia oferują także Lokalne Grupy Działania, które operują środkami finansowymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacji o realizowanych programach należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych grup. Aby sprawdzić jakie Lokalne Grupy Działania zrzeszone są w Twoim województwie, możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej tutaj.

Wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa można też szukać w Agencjach Rozwoju Regionalnego. Najczęściej oferują one nisko oprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Informacje o dostępnych aktualne dotacjach unijnych uzyskasz kontaktując się z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Twojego województwa. Aby znaleźć punkt operujący w Twoim województwie, możesz skorzystać z wyszukiwarki.

Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Szczegółowe warunki, jakie należy spełniać aby ubiegać się o dofinansowanie, określają regulaminy poszczególnych konkursów. Najczęściej o wsparcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, jednak z roku na rok przybywa instytucji, które oferują pomoc finansową także osobom zatrudnionym, które pragną założyć własny biznes. Spora część konkursów adresowana jest też do studentów i osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wiele konkursów szczególnie mocno stawiać będzie także na branżę IT.

 

Jak przebiega proces pozyskiwania środków?

Złożenie wniosku

Aby uzyskać wsparcie finansowe zawsze będziemy musieli złożyć wniosek, który zwykle oceniany jest w formie konkursowej. We wniosku należy dokładnie przedstawić projekt, który zostanie zrealizowany dzięki pozyskanym funduszom. Wnioski te zwykle zawierają podobne informacje do tych zawartych w biznesplanie lub wręcz całe są skróconym biznesplanem. Opisać będziemy musieli z pewnością wizję naszej firmy, szacowane przychody i koszty jej utrzymania. Trzeba będzie także wskazać dokładnie nie jakie cele przekażemy pozyskaną dotację. Niekiedy potrzebne będą oferty na zakup konkretnych produktów. Dzięki temu komisja oceniająca wniosek będzie mogła sprawdzić czy cena produktu mieści się w widełkach ren rynkowych. Tak jest najczęściej w przypadku zakupu sprzętu, również fotograficznego.

 

Podpisanie umowy

Po ocenie wniosku niezbędne będzie podpisanie umowy z instytucją organizującą konkurs. Umowa dokładnie określi zasady na jakich zostanie Ci udzielone wsparcie. Umowa może też nakładać na Ciebie pewne ograniczenia, na przykład konieczność prowadzenia firmy przez określony czas lub utrzymania zatrudnienia na określonym poziomie, zakaz podejmowania pracy na umowę o pracę przez kilka miesięcy lub konieczność informowania pożyczkodawcy o zmianach w firmie – np. zmniejszeniu lub zwiększeniu zatrudnienia. Po podpisaniu umowy przez obie strony, środki powinny trafić na twoje konto bankowe w ciągu kilku dni (reguluje to regulamin danego konkursu lub umowa z pożyczkodawcą).

Warto jeszcze podkreślić, że zwykle nie będziemy mogli podpisać umowy z pożyczkodawcą bez poręczenia pożyczki czy dotacji. Najpopularniejszymi formami zabezpieczenia dotacji lub pożyczki są poręczenie wekslowe osoby fizycznej bądź prawnej, hipoteka, gwarancja bankowa lub blokada środków na rachunku bankowym. Możliwe formy zabezpieczenia określa regulamin danego konkursu.

 

Wydatkowanie środków

Na wydanie środków masz najczęściej określony czas, z reguły 60 lub 90 dni od daty wpłynięcia środków. Warto zwrócić też uwagę na akceptowany sposób płatności – czasem można płacić wyłącznie bezgotówkowo. Niekiedy można nieco zmienić część planowanych zakupów lub przeznaczyć na nie inną kwotę niż pierwotnie planowano (dopuszczalne wahania cen zwykle określone są procentowo).

 

Rozliczenie projektu

Po tym czasie będziesz musiał rozliczyć się z pożyczkodawcą. Potrzebne będą faktury, często wraz z potwierdzeniami płatności. Po złożeniu stosowanych dokumentów, komisja sprawdzi prawidłowość wydatkowanych środków i poinformuje cię o prawidłowym bądź nieprawidłowym rozliczeniu projektu.

 

Często jednak współpraca z instytucją nie kończy się w momencie rozliczenia środków. Będzie trzeba wypełnić jeszcze pozostałe zobowiązania wynikające z umowy i dopiero wtedy przestanie ona obowiązywać. W przypadku konieczności zwrotu środków – mam tu na myśli nisko oprocentowane pożyczki – będziesz współpracował z pożyczkodawcą często jeszcze kilka lat, do momentu spłaty całego zadłużenia.

 

Czy z pozyskanych funduszy można zakupić absolutnie wszystko?

Ależ nie! Należy pamiętać, że dotacje czy nisko oprocentowane pożyczki, niosą za sobą pewne ograniczenia względem planowanych zakupów. Gdy planujemy zakupić sprzęt, najczęściej nie może on być z drugiej ręki. Zakup używanego sprzętu będzie dozwolony jeśli jego wartość rynkowa jest powyżej pewnego pułapu. Ograniczenia napotkamy też jeśli na przykład chcielibyśmy zakupić nieruchomość, pojazd lub grunt. Często w ogóle nie ma takiej możliwości, ale może się także zdarzyć, że zakupy tego typu będą jedynie limitowane (np. zakup nie może przekraczać 5% wartości pożyczki czy dotacji).

 

Jak widać pozyskanie wsparcia finansowego dla firmy na korzystnych warunkach wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i przestrzegania reguł określonych w regulaminie. Nie jest to jednak wcale trudne zadanie, a korzyści wynikające z uzyskanego dofinansowania są znacznie większe niż ewentualne minusy. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Compare


artykuły dla fotografów , pendrive drewniany , pudełko drewniane na pendrive , pudełko drewniane na zdjęcia , zaproszenie na sesję zdjęciową , wypełniacz do pudełka na zdjęcia , wypełniacz do pudełka na pendrive , wypełniacz do pudełka na prezent , pudełka ozdobne na prezent , akcesoria dla fotografów , opakowania dla fotografów , skrzynki drewniane na zdjęcia , skrzynki drewniane na pendrive , drewniane skrzynki dekoracyjne , podziękowanie za sesje fotograficzną , płyty dvd z nadrukiem , opakowania dvd dla fotografa , kamyczki do wypełnienia pudełka na zdjęcia , kamyczki ozdobne do dekoracji , kocyk do sesji noworodkowej , kocyk dla noworodka , owijki do sesji noworodkowej , opaski do sesji noworodkowej , czapeczki do sesji noworodkowej , opaski dla noworodka , czapeczki dla noworodka , kocyk czesankowy dla noworodka , kocyk futrzany dla noworodka , tradycyjne albumy na zdjęcia , albumy na zdjęcia ręcznie robione , album na zdjęcia na zamówienie , album ślubny ręcznie robiony , albumy na zdjęcia wklejane , rekwizyty do sesji , rekwizyty do sesji noworodkowej , rekwizyty do sesji dziecięcych , akcesoria do sesji , akcesoria do sesji noworodkowych , akcesoria do sesji dziecięcych , artykuły dla fotografów do pakowania